Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2014

dlaniej
20:09

Moja ukochana zachorowała. Stała się nerwowa ze względu na problemy w pracy, życie osobiste, niepowodzenia i dzieci. Schudła 15 kg i ważyła zaledwie 45 kg. Wyglądała na wychudzoną i bez końca płakała. Daleko jej było do szczęśliwej kobiety. Cierpiała na uporczywe bóle głowy, bóle serca, bóle nerwowe w plecach i żebrach. Nie mogła spać, zasypiała dopiero nad ranem i cały dzień czuła się zmęczona. Nasz związek stanął pod znakiem zapytania. Jej uroda gdzieś uleciała pozostawiając ją w samotności. Sińce pod oczami pogłębiały się, jej głowa się trzęsła, a ona sama przestała o siebie dbać. Odrzucała propozycje filmowe, nie przyjmowała żadnej roli. Straciłem nadzieję i zacząłem się zastanawiać nad separacją…

Ale wtedy zdecydowałem się działać. Przecież miałem najpiękniejszą kobietę na świecie. Piękność, do której wzdycha połowa mężczyzn i kobiet na ziemi, a ja byłem tym, który ma przywilej zasypiać u jej boku i ją przytulać. Zacząłem ją zasypywać kwiatami, pocałunkami, komplementami. Zaskakiwałem w każdej minucie. Dawałem prezenty I żyłem dla niej. Publicznie wypowiadałem się jedynie o niej. Skupiłem się wyłącznie na niej. Chwaliłem przed nią samą, a także przed przyjaciółmi. Nie uwierzycie, lecz ona rozkwitła. Poczuła się lepiej. Przybrała na wadze, jej nerwowość stała się przeszłością, a ona sama pokochała mnie mocniej niż kiedykolwiek. Nie miałem pojęcia, że może kochać aż tak mocno.

I wtedy zrozumiałem ważną rzecz: kobieta jest odzwierciedleniem mężczyzny. Jeśli prawdziwie ją kochasz, stanie się dla ciebie wszystkim.

Brad Pitt.
Reposted fromzenibyja zenibyja

October 05 2014

dlaniej
19:21
Oddam całego siebie za sekundę uśmiechu dla niej, teraz to do mnie dotarło, że ten u góry sprawił, że oddycham, tylko dla tego, żeby ta Piękność we Władysławowie czuła się kimś szczególnym chociaż przez chwilę. I nikt jej nie dorówna.. Przynajmniej w moim małym "Wejherowskim" sercu..
dlaniej
19:08
8011 51e6 390
Ile gifów można znaleźć, które idealnie pasują do nich..
dlaniej
19:07
Chyba jednak nie jestem normalny...

September 27 2014

dlaniej
17:55
Reposted fromFlau Flau
dlaniej
17:54
Reposted fromFlau Flau
dlaniej
17:45
Reposted fromFlau Flau

September 18 2014

dlaniej
22:14
0898 acee
Reposted fromHarderthanaRock HarderthanaRock

September 14 2014

dlaniej
23:06
Reposted fromFlau Flau viafootman footman
dlaniej
22:14
2158 ecd7 390
Reposted fromsnoopypozdro600 snoopypozdro600 viafootman footman
dlaniej
21:50
dlaniej
16:07
4013 a9f2 390
dlaniej
16:07
3997 5061 390
Reposted byfootman footman

August 26 2014

dlaniej
22:16
I feel like a monster..
dlaniej
22:09
dlaniej
21:51
dlaniej
20:56
1263 bc2f 390
20:52
8229 5ebd 390
Reposted fromamatore amatore viapengin pengin
dlaniej
20:51
6528 0925 390
Reposted fromcpunynadworcach cpunynadworcach viapengin pengin
dlaniej
20:50
I nagle Twoje imię jest wszędzie.
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapengin pengin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl